DRUH ZÁZNAMU:  K – Kázanie Božieho slova  H – Hudobno-slovný program  P – Prednáška