Informácie o pomoci pre Ukrajinu.

Viac o našom zbore

Pomoc Ukrajine

Pozrite si aktivity nášho zboru pre ukrajinských utečencov.

Bohoslužby

Program bohoslužieb v našom zbore a v ostatných zboroch nášho okrsku

Archív kázaní

Multimediálny archív kázaní, prednášok, hudobno-slovných a iných duchovných programov

YouTube

YouTube kanál nášho zboru

Podcast

Podcast nášho zboru

Kontakt

Kontakt na náš zbor

Kto sú adventisti

Základné informácie o adventistoch na Slovensku

Ostatné zbory

Zoznam zborov adventistov na Slovensku

Bohoslužby na internete

Bohoslužby zborov adventistov na internete