Viac o našom zbore

História zboru

Prečítajte si, ako sa dostalo posolstvo adventizmu do nášho kraja

Bohoslužby

Program bohoslužieb v našom zbore a v ostatných zboroch nášho okrsku

Archív kázaní

Multimediálny archív kázaní, prednášok, hudobno-slovných a iných duchovných podujatí

Dobročinný šatník

Dobrovoľnícka aktivita zberu a výdaja šatstva

Kalendár podujatí

Kalendár podujatí nášho zboru

Kontakt

Kontakt na náš zbor

Kto sú adventisti

Základné informácie o adventistoch

Ostatné zbory

Zoznam zborov adventistov na Slovensku

Bohoslužby na internete

Bohoslužby zborov adventistov na internete