Bohoslužba

Kedy: 30. jún 2018 @ 9:30 – 12:30
Kde: Zbor Zvolen, Sokolská 1100/10, 960 01 Zvolen, Slovensko

Program bohoslužby 09:30  –  Sobotná škola 11:15  –  Kázanie Božieho slova Kázanie Božieho slova Nehyba Jan Kázanie Božieho slova v ostatných zboroch nášho okrsku Banská Štiavnica Kučera Jozef Krupina Babjarčík František Žiar nad Hronom Šarkózi Vasiľ

Bohoslužba

Kedy: 23. jún 2018 @ 9:30 – 12:30
Kde: Zbor Zvolen, Sokolská 1100/10, 960 01 Zvolen, Slovensko

Program bohoslužby 09:30  –  Sobotná škola 11:15  –  Kázanie Božieho slova Kázanie Božieho slova Okrskové zhromaždenie – Banská Štiavnica Kázanie Božieho slova v ostatných zboroch nášho okrsku Banská Štiavnica Okrskové zhromaždenie – Banská Štiavnica Krupina Okrskové zhromaždenie – Banská Štiavnica Žiar nad Hronom Okrskové zhromaždenie – Banská Štiavnica

Bohoslužba

Kedy: 16. jún 2018 @ 9:30 – 12:30
Kde: Zbor Zvolen, Sokolská 1100/10, 960 01 Zvolen, Slovensko

Program bohoslužby 09:30  –  Sobotná škola 11:15  –  Kázanie Božieho slova Kázanie Božieho slova Lagaňa Rastislav Kázanie Božieho slova v ostatných zboroch nášho okrsku Banská Štiavnica Javorková Terézia Krupina Hreňo Michal Žiar nad Hronom Kováč Jozef

Bohoslužba

Kedy: 9. jún 2018 @ 9:30 – 12:30
Kde: Zbor Zvolen, Sokolská 1100/10, 960 01 Zvolen, Slovensko

Program bohoslužby 09:30  –  Sobotná škola 11:15  –  Kázanie Božieho slova Kázanie Božieho slova Kučera Jozef Kázanie Božieho slova v ostatných zboroch nášho okrsku Banská Štiavnica Hajšel Ľubomír Krupina Babjarčík František Žiar nad Hronom Šarkóziová Edita

Bohoslužba

Kedy: 2. jún 2018 @ 9:30 – 12:30
Kde: Zbor Zvolen, Sokolská 1100/10, 960 01 Zvolen, Slovensko

Program bohoslužby 09:30  –  Sobotná škola 11:15  –  Kázanie Božieho slova Kázanie Božieho slova Kapusta Tibor Kázanie Božieho slova v ostatných zboroch nášho okrsku Banská Štiavnica Knapek Libor Krupina Kučera Jozef Žiar nad Hronom Šarkózi Dušan

Bohoslužba

Kedy: 26. máj 2018 @ 9:30 – 12:30
Kde: Zbor Zvolen, Sokolská 1100/10, 960 01 Zvolen, Slovensko

Program bohoslužby 09:30  –  Sobotná škola 11:15  –  Kázanie Božieho slova Kázanie Božieho slova Javorková Terézia Kázanie Božieho slova v ostatných zboroch nášho okrsku Banská Štiavnica Lagaňa Rastislav Krupina Knapek Libor Žiar nad Hronom Kučera Jozef

Bohoslužba

Kedy: 19. máj 2018 @ 9:30 – 12:30
Kde: Zbor Zvolen, Sokolská 1100/10, 960 01 Zvolen, Slovensko

Program bohoslužby 09:30  –  Sobotná škola 11:15  –  Kázanie Božieho slova Kázanie Božieho slova Badinský Karol Kázanie Božieho slova v ostatných zboroch nášho okrsku Banská Štiavnica Nehyba Jan Krupina Babjarčík František Žiar nad Hronom Šarkóziová Edita

Bohoslužba

Kedy: 12. máj 2018 @ 9:30 – 12:30
Kde: Zbor Zvolen, Sokolská 1100/10, 960 01 Zvolen, Slovensko

Program bohoslužby 09:30  –  Sobotná škola 11:15  –  Kázanie Božieho slova Kázanie Božieho slova Urbánek Boris Kázanie Božieho slova v ostatných zboroch nášho okrsku Banská Štiavnica Kučera Jozef Krupina Videozáznam Žiar nad Hronom Hreňo Michal

Bohoslužba

Kedy: 5. máj 2018 @ 9:30 – 12:30
Kde: Zbor Zvolen, Sokolská 1100/10, 960 01 Zvolen, Slovensko

Program bohoslužby 09:30  –  Sobotná škola 11:15  –  Kázanie Božieho slova Kázanie Božieho slova Kučera Jozef Kázanie Božieho slova v ostatných zboroch nášho okrsku Banská Štiavnica Knapek Libor Krupina Babjarčík František Žiar nad Hronom Šarkóziová Anna ml.

Bohoslužba

Kedy: 28. apríl 2018 @ 9:30 – 12:30
Kde: Zbor Zvolen, Sokolská 1100/10, 960 01 Zvolen, Slovensko

Program bohoslužby 09:30  –  Sobotná škola 11:15  –  Kázanie Božieho slova Kázanie Božieho slova Bielik Stanislav Kázanie Božieho slova v ostatných zboroch nášho okrsku Banská Štiavnica Knapek Libor Krupina Kučera Jozef Žiar nad Hronom Soós Bronislav