Ev.Jána zopakovanie


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Ev.Jána 15.kap.(3.časť)


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Ev.Jána 15.kap.(4.časť)


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Ev.Jána 16.kap.(1.časť)


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Ev.Jána 16.kap.(2a.časť)


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Ev.Jána 16.kap.(2b.časť)


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Ev.Jána 16.kap.(3a.časť)


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Ev.Jána 16.kap.(3b.časť)


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Ev.Jána 17.kap.(1a.časť)


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Ev.Jána 17.kap.(1b.časť)


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Ev.Jána 17.kap.(2.časť)


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Ev.Jána 18.kap.(1.časť)


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Ev.Jána 18.kap.(2a.časť)


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Ev.Jána 18.kap.(2b.časť)


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Ev.Jána 19.kap.(a.časť)


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Ev.Jána 19.kap.(b.časť)


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Môžem mať istotu spasenia ?


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Môžem mať istotu odpustenia ?


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Môžem mať istotu na súde ?


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Ježiš a jeho cirkev 1.časť


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Ježiš a jeho cirkev 2.časť


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Kto predstavuje 144 000 ?


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Ev.Jána 21.kap.


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Volám sa Šimon Peter


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '