Ev.Jána 6.kap.(1.časť)


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Ev.Jána 6.kap.(2a.časť)


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Ev.Jána 6.kap.(2b.časť)


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Ev.Jána 7.kap.(a.časť)


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Ev.Jána 7.kap.(b.časť)


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Ev.Jána 8.kap.(1.časť)


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Ev.Jána 8.kap.(2a.časť)


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Ev.Jána 8.kap.(2b.časť)


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Ev.Jána 9.kap.(a.časť)


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Ev.Jána 9.kap.(b.časť)


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Ev.Jána 10.kap.(a.časť)


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Ev.Jána 10.kap.(b.časť)


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Ev.Jána 15.kap.(a.časť)


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Ev.Jána 15.kap.(b.časť)


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Odpovede na otázky


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Boh ťa miluje


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Láska a služba


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Láska a pozornosť


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Láska a nová príležitosť


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '