29.04.2017 - Soós Filip - Byť pravým Ježišovým učeníkom - časť II.