11.02.2017 - Soós Filip - Byť pravým Ježišovým učeníkom - časť I.