05.11.2016 - Kapusta Tibor - Úvod do modlitebného týždňa