27.08.2016 - Pavlík Mikuláš - Identita Jána Krstiteľa a Ježiša Krista