10.06.2016 - PSE 2016 - Tito Charneco - Oživený misionár