Pondelok - Ranné zamyslenie


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Pondelok - ThDr.Daniel Duda - 1. Prednáška


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Pondelok - ThDr.Daniel Duda - 2. Prednáška


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Pondelok - ThDr.Daniel Duda - 3. Prednáška


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Utorok - Ranné zamyslenie


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Utorok - ThDr.Daniel Duda - 1. Prednáška


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Utorok - ThDr.Daniel Duda - 2. Prednáška


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Streda - Ranné zamyslenie


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Streda - ThDr.Daniel Duda - 1. Prednáška


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Streda - ThDr.Daniel Duda - 2. Prednáška


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Streda - ThDr.Daniel Duda - 3. Prednáška


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Štvrtok - Ranné zamyslenie


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Štvrtok - ThDr.Daniel Duda - 1. Prednáška


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Štvrtok - ThDr.Daniel Duda - 2. Prednáška


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Štvrtok - ThDr.Daniel Duda - 3. Prednáška


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Piatok - Ranné zamyslenie


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Piatok - ThDr.Daniel Duda - 1. Prednáška


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Piatok - ThDr.Daniel Duda - 2. Prednáška


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Piatok - ThDr.Daniel Duda - 3. Prednáška


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Piatok - Večerná pobožnosť


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... 'Sobota - ThDr.Daniel Duda - Kázanie Božieho slova


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '