08.09.12 - Gurka Marek - Bohoslužba k začiatku školského roka