30.06.12 - Bohoslužba detí a mládeže - Kázanie Božieho slova