30.06.12 - Bohoslužba detí a mládeže - Sobotná škola