Venden Lee - 1. Nie je priateľ, ako priateľ


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Venden Lee - 2. Kresťanstvo ? O čom to vlastne je !


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Venden Lee - 3. Druhá šanca


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Venden Lee - 4. 100 % istota


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Venden Lee - 5. Recept na chlieb


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Venden Lee - 6. Modlitba = Dýchanie duše


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Venden Lee - 7. Pošli to ďalej


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Venden Lee - 8. Ja to zvládnem sám !


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Venden Lee - 9. Život je boj


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Venden Lee - 10. Priateľ po tvojom boku


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Venden Lee - 11. Ktosi je za dverami


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Venden Lee - 12. Duchovný rast


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '


Venden Lee - 13. Máme čo povedať


Klikni pravým tlačítkom myši a zvoľ ' Save target as... ' alebo ' Uložiť cieľ odkazu ako... '