04.12.10 - Hudobno-slovný program - Vzdajte Bohu česť