júl
21
So
2018
Bohoslužba @ Zbor Zvolen
júl 21 @ 9:30 – 12:30Program bohoslužby


09:30  –  Sobotná škola

11:15  –  Kázanie Božieho slova
Kázanie Božieho slova


Videozáznam
Kázanie Božieho slova v ostatných zboroch nášho okrsku


Banská Štiavnica


Knapek Libor
Krupina


Videozáznam
Žiar nad Hronom


Šarkózi Dušanjúl
28
So
2018
Bohoslužba @ Zbor Zvolen
júl 28 @ 9:30 – 12:30Program bohoslužby


09:30  –  Sobotná škola

11:15  –  Kázanie Božieho slova
Kázanie Božieho slova


Chomistek Jozef
Kázanie Božieho slova v ostatných zboroch nášho okrsku


Banská Štiavnica


Vdeozáznam
Krupina


Babjarčík František
Žiar nad Hronom


Kučera Jozefaug
4
So
2018
Bohoslužba @ Zbor Zvolen
aug 4 @ 9:30 – 12:30Program bohoslužby


09:30  –  Sobotná škola

11:15  –  Kázanie Božieho slova
Kázanie Božieho slova


Nehyba Jan
Kázanie Božieho slova v ostatných zboroch nášho okrsku


Banská Štiavnica


Chomistek Jozef
Krupina


Videozáznam
Žiar nad Hronom


Kováč Jozefaug
11
So
2018
Bohoslužba @ Zbor Zvolen
aug 11 @ 9:30 – 12:30Program bohoslužby


09:30  –  Sobotná škola

11:15  –  Kázanie Božieho slova
Kázanie Božieho slova


Lagaňa Rastislav
Kázanie Božieho slova v ostatných zboroch nášho okrsku


Banská Štiavnica


Knapek Libor
Krupina


Babjarčík František
Žiar nad Hronom


Šarkózi Dušanaug
18
So
2018
Bohoslužba @ Zbor Zvolen
aug 18 @ 9:30 – 12:30Program bohoslužby


09:30  –  Sobotná škola

11:15  –  Kázanie Božieho slova
Kázanie Božieho slova


Hric Peter
Kázanie Božieho slova v ostatných zboroch nášho okrsku


Banská Štiavnica


Kapusta Tibor
Krupina


Hreňo Michal
Žiar nad Hronom


Audiozáznamaug
25
So
2018
Bohoslužba @ Zbor Zvolen
aug 25 @ 9:30 – 12:30Program bohoslužby


09:30  –  Sobotná škola

11:15  –  Kázanie Božieho slova
Kázanie Božieho slova


Urbánek Boris
Kázanie Božieho slova v ostatných zboroch nášho okrsku


Banská Štiavnica


Lagaňa Rastislav
Krupina


Knapek Libor
Žiar nad Hronom


Hajšel Ľubomírsep
1
So
2018
Bohoslužba @ Zbor Zvolen
sep 1 @ 9:30 – 12:30Program bohoslužby


09:30  –  Sobotná škola

11:15  –  Kázanie Božieho slova
Kázanie Božieho slova


Soós Bronislav
Kázanie Božieho slova v ostatných zboroch nášho okrsku


Banská Štiavnica


Hreňo Michal
Krupina


Lagaňa Rastislav
Žiar nad Hronom


Kučera Jozefsep
8
So
2018
Bohoslužba @ Zbor Zvolen
sep 8 @ 9:30 – 12:30Program bohoslužby


09:30  –  Sobotná škola

11:15  –  Kázanie Božieho slova
Kázanie Božieho slova


Kern Bohumil
Kázanie Božieho slova v ostatných zboroch nášho okrsku


Banská Štiavnica


Bohoslužba presunutá do Zvolena
Krupina


Kučera Jozef
Žiar nad Hronom


Šarkózi Dušansep
15
So
2018
Bohoslužba @ Zbor Zvolen
sep 15 @ 9:30 – 12:30Program bohoslužby


09:30  –  Sobotná škola

11:15  –  Kázanie Božieho slova
Kázanie Božieho slova


Okrskové zhromaždenie Krupina
Kázanie Božieho slova v ostatných zboroch nášho okrsku


Banská Štiavnica


Okrskové zhromaždenie Krupina
Krupina


Kučera Jozef
Žiar nad Hronom


Okrskové zhromaždenie Krupinasep
22
So
2018
Bohoslužba @ Zbor Zvolen
sep 22 @ 9:30 – 12:30Program bohoslužby


09:30  –  Sobotná škola

11:15  –  Kázanie Božieho slova
Kázanie Božieho slova


Javorková Terézia
Kázanie Božieho slova v ostatných zboroch nášho okrsku


Banská Štiavnica


Kučera Jozef
Krupina


Kolesár František
Žiar nad Hronom


Kováč Jozefjúl
21
So
2018
Bohoslužba @ Zbor Zvolen
júl 21 @ 9:30 – 12:30Program bohoslužby


09:30  –  Sobotná škola

11:15  –  Kázanie Božieho slova
Kázanie Božieho slova


Videozáznam
Kázanie Božieho slova v ostatných zboroch nášho okrsku


Banská Štiavnica


Knapek Libor
Krupina


Videozáznam
Žiar nad Hronom


Šarkózi Dušanjúl
28
So
2018
Bohoslužba @ Zbor Zvolen
júl 28 @ 9:30 – 12:30Program bohoslužby


09:30  –  Sobotná škola

11:15  –  Kázanie Božieho slova
Kázanie Božieho slova


Chomistek Jozef
Kázanie Božieho slova v ostatných zboroch nášho okrsku


Banská Štiavnica


Vdeozáznam
Krupina


Babjarčík František
Žiar nad Hronom


Kučera Jozefaug
4
So
2018
Bohoslužba @ Zbor Zvolen
aug 4 @ 9:30 – 12:30Program bohoslužby


09:30  –  Sobotná škola

11:15  –  Kázanie Božieho slova
Kázanie Božieho slova


Nehyba Jan
Kázanie Božieho slova v ostatných zboroch nášho okrsku


Banská Štiavnica


Chomistek Jozef
Krupina


Videozáznam
Žiar nad Hronom


Kováč Jozefaug
11
So
2018
Bohoslužba @ Zbor Zvolen
aug 11 @ 9:30 – 12:30Program bohoslužby


09:30  –  Sobotná škola

11:15  –  Kázanie Božieho slova
Kázanie Božieho slova


Lagaňa Rastislav
Kázanie Božieho slova v ostatných zboroch nášho okrsku


Banská Štiavnica


Knapek Libor
Krupina


Babjarčík František
Žiar nad Hronom


Šarkózi Dušanaug
18
So
2018
Bohoslužba @ Zbor Zvolen
aug 18 @ 9:30 – 12:30Program bohoslužby


09:30  –  Sobotná škola

11:15  –  Kázanie Božieho slova
Kázanie Božieho slova


Hric Peter
Kázanie Božieho slova v ostatných zboroch nášho okrsku


Banská Štiavnica


Kapusta Tibor
Krupina


Hreňo Michal
Žiar nad Hronom


Audiozáznamaug
25
So
2018
Bohoslužba @ Zbor Zvolen
aug 25 @ 9:30 – 12:30Program bohoslužby


09:30  –  Sobotná škola

11:15  –  Kázanie Božieho slova
Kázanie Božieho slova


Urbánek Boris
Kázanie Božieho slova v ostatných zboroch nášho okrsku


Banská Štiavnica


Lagaňa Rastislav
Krupina


Knapek Libor
Žiar nad Hronom


Hajšel Ľubomírsep
1
So
2018
Bohoslužba @ Zbor Zvolen
sep 1 @ 9:30 – 12:30Program bohoslužby


09:30  –  Sobotná škola

11:15  –  Kázanie Božieho slova
Kázanie Božieho slova


Soós Bronislav
Kázanie Božieho slova v ostatných zboroch nášho okrsku


Banská Štiavnica


Hreňo Michal
Krupina


Lagaňa Rastislav
Žiar nad Hronom


Kučera Jozefsep
8
So
2018
Bohoslužba @ Zbor Zvolen
sep 8 @ 9:30 – 12:30Program bohoslužby


09:30  –  Sobotná škola

11:15  –  Kázanie Božieho slova
Kázanie Božieho slova


Kern Bohumil
Kázanie Božieho slova v ostatných zboroch nášho okrsku


Banská Štiavnica


Bohoslužba presunutá do Zvolena
Krupina


Kučera Jozef
Žiar nad Hronom


Šarkózi Dušansep
15
So
2018
Bohoslužba @ Zbor Zvolen
sep 15 @ 9:30 – 12:30Program bohoslužby


09:30  –  Sobotná škola

11:15  –  Kázanie Božieho slova
Kázanie Božieho slova


Okrskové zhromaždenie Krupina
Kázanie Božieho slova v ostatných zboroch nášho okrsku


Banská Štiavnica


Okrskové zhromaždenie Krupina
Krupina


Kučera Jozef
Žiar nad Hronom


Okrskové zhromaždenie Krupinasep
22
So
2018
Bohoslužba @ Zbor Zvolen
sep 22 @ 9:30 – 12:30Program bohoslužby


09:30  –  Sobotná škola

11:15  –  Kázanie Božieho slova
Kázanie Božieho slova


Javorková Terézia
Kázanie Božieho slova v ostatných zboroch nášho okrsku


Banská Štiavnica


Kučera Jozef
Krupina


Kolesár František
Žiar nad Hronom


Kováč Jozef