Viac o našom zbore

História zboru

Prečítajte si, ako sa dostalo posolstvo adventizmu do nášho kraja

Bohoslužby

Program bohoslužieb v našom zbore a v ostatných zboroch nášho okrsku

Archív kázaní

Multimediálny archív kázaní, prednášok, hudobno-slovných a iných duchovných podujatí

Dobročinný šatník

Dobrovoľnícka aktivita zberu a výdaja šatstva

Kalendár akcií

Kalendár akcií nášho zboru

Kontakt

Kontakt na náš zbor